Wsparcie techniczne

Profesjonalna obsługa sprzętu do obsługi naziemnej, w tym:

  • Obsługa moblinych platform,
  • Inspekcja i naprawa odladzarek. Specjalizujemy się w: Kiitokori
  • Konserwacja i naprawa GPU. Specjalizujemy się w: Ginault, Hochin, Hobart oraz Hitzinger
  • Konserwacja i naprawa podgrzewaczy. Specjalizujemy się w: Ginault, Kocoverk
  • Przeglądy UDT

Kontakt:  technika@welcome-as.pl

Pozostałe usługi

Cargo

Kompleksowa obsługa towarów, w tym ładunków niebezpiecznych (DGR), przesyłek wartościowych (VAL), łatwo psujących się (PER) i innych.

Executive & vip aviation

Obsługa ruchu General Aviation samolotów prywatnych, korporacyjnych, wojskowych, rządowych oraz VIP.

Handling

Obsługa naziemna / Obsługa płytowa / Obsługa pokładowa / Informacja lotniskowa / PRM

Szkolenia

M.in. z zakresu: obsługi pasażerskiej, obsługi rampowej (samolotów, płyta pokładowa), soft skill training, świadomości niepełnosprawności, regulacji towarów niebezpiecznych (DGR)

arrow_upward
Mapa close