WELCOME Airport Services oferuje kompleksową obsługę frachtu lotniczego.

Handling Cargo wykonujemy w oparciu o najwyższe standardy, uwzględniając indywidualne potrzeby wszystkich uczestników procesu lotniczego transportu towarowego.

Zakres naszych usług uwzględnia pełną obsługę wszystkich rodzajów towarów, w tym ładunków niebezpiecznych  (DGR), przesyłek wartościowych (VAL), łatwo psujących się (PER) i innych.

W 2010 roku jako pierwsi uzyskaliśmy status Zarejestrowanego Agenta w Krakowie (nr PL/RA/00001-01).

W czerwcu 2013 uruchomiliśmy nowy terminal i rozpoczęliśmy obsługę cargo w Warszawie (nr Zarejestrowanego Agenta w Warszawie PL/RA/00029-01).

 

Działając zgodnie z wymaganiami określonymi w Art. 32c pkt. 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz.U. 2019, poz. 1792 oraz z 2020 r. poz. 284) informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy prowadzona przez WELCOME Sp. z o.o. działalność mogąca powodować narażenie na promieniowanie jonizujące, polegająca na transporcie w ramach zamkniętego obszaru lotniska i przechowywaniu w magazynie przesyłek zawierających materiały promieniotwórcze, nie miała wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko oraz nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku
z prowadzoną działalnością.

Pozostałe usługi

Executive & vip aviation

Obsługa ruchu General Aviation samolotów prywatnych, korporacyjnych, wojskowych, rządowych oraz VIP.

Handling

Obsługa naziemna / Obsługa płytowa / Obsługa pokładowa / Informacja lotniskowa / PRM

Szkolenia

M.in. z zakresu: obsługi pasażerskiej, obsługi rampowej (samolotów, płyta pokładowa), soft skill training, świadomości niepełnosprawności, regulacji towarów niebezpiecznych (DGR)

Wsparcie techniczne

Profesjonalna naprawa, konserwacja i przegląd różnych typów i modeli sprzętu do obsługi naziemnej.

arrow_upward
Mapa close