Zapraszamy do kontaktu

Siedziba główna

WELCOME Airport Services Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 1
00-906 Warszawa
T: +48 222 430 430
F: +48 222 433 929
E: office@welcome-as.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000052842
NIP 522-25-30-215
Kapitał zakładowy 34.120.000,00 PLN

ZOBACZ NA MAPIE

Oddział w Warszawie

WELCOME Airport Services Sp z o.o. Oddział w Warszawie

Lotnisko im. Fryderyka Chopina
ul. Żwirki i Wigury 1 
00-906 Warszawa
T: 222 430 431
F: 222 433 928

ZOBACZ NA MAPIE

Oddział w Katowicach

WELCOME Airport Services Sp. z o.o. Oddział Katowice

Międzynarodowy Port Lotniczy
Katowice w Pyrzowicach
42-625 Ożarowice
T: +48 327 261 261
F: +48 326 310 115

ZOBACZ NA MAPIE

Sekcja Obsługi Pasażerskiej:
T: +48 327 261 261 wew: *1065
ktw-pax@welcome-as.pl

Kasa Biletowa
T:+48 327 261 261 wew: *1065
M:+48 602 609 663
ktw-pax@welcome-as.pl

Lost&Found Office
T: +48 32 392 74 28
T: +48 693 432 927
ktw-pax@welcome-as.pl

Dział Ground Operations - Oddział w Katowicach

Port Lotniczy Katowice
ul. Wolności 90
42-625 Ożarowice
T: +48 327 261 261 wew: *1064
T: +48 323 927 427
M: +48 506 006 225
e-mail: ktw-handling@welcome-as.pl

ADRES SITA: KTWOOXH

Oddział w Krakowie

WELCOME Airport Services Sp. z o.o.
Oddział w Krakowie


Port Lotniczy Kraków
32-083 Balice
T: +48 122 855 115
F: +48 122 855 114
E: office.krk@welcome-as.pl

ZOBACZ NA MAPIE

Oddział w Gdańsku

WELCOME Airport Services Sp. z o.o.
Oddział w Gdańsku


Port Lotniczy Gdańsk 
ul.Słowackiego 206
80-298 Gdańsk
T: +48 583 412 817
F: +48 583 412 335 
E: office.gdn@welcome-as.pl

ZOBACZ NA MAPIE

Oddział w Poznaniu

WELCOME Airport Services Sp. z o.o.
Oddział w Poznaniu 


Port Lotniczy w Poznaniu 
ul. Bukowska 285
60-189 Poznań
T: +48 616 707 707
F: +48 616 700 594

E: office.poz@welcome-as.pl

ZOBACZ NA MAPIE

Oddział w Szczecinie

WELCOME Airport Services Sp z o.o. 
Oddział w Szczecinie 


Port Lotniczy Szczecin - Goleniów
Glewice 1A
72-100 Goleniów
T: +48 918 876 876 
F: +48 918 511 981
E: handling.szz@welcome-as.pl

ZOBACZ NA MAPIE

Pozostałe usługi

Cargo

Kompleksowa obsługa towarów, w tym ładunków niebezpiecznych (DGR), przesyłek wartościowych (VAL), łatwo psujących się (PER) i innych.

Executive & vip aviation

Obsługa ruchu General Aviation samolotów prywatnych, korporacyjnych, wojskowych, rządkowych oraz VIP.

Handling

Obsługa naziemna / Obsługa płytowa / Obsługa pokładowa / Informacja lotniskowa / PRM

Wsparcie techniczne

Profesjonalna naprawa, konserwacja i przegląd różnych typów i modeli sprzętu do obsługi naziemnej.

arrow_upward
Mapa close